Cenník služieb

Mgr. Filip Tomčík - Fyzioterapeut Piešťany

Vstupná konzultácia + terapia 50 min

Na vstupnej konzultácií zhodnotíme funkčný stav pohybového aparátu, na základe ktorého stanovíme vhodný postup následnej terapie. Pri vstupnej konzultácií využívame podrobnú analýzu pomocou McKenzie dotazníka. Pri terapií sú využívané aj mäkké techniky, masáž, trakčné a mobilizačné techniky a inštruktáž domáceho cvičenia s vypracovaním cvičebného plánu, ktorý je zasielaný vo formáte PDF.

35€

Kontrolná konzultácia + terapia 50 min.

Na kontrolnej konzultácií zhodnotíme výsledky predchádzajúcej intervencie a domáceho cvičenia. Podľa výsledkov následne vyhodnocujeme ďalší postup (zotrvanie vo vybranej cvičebnej stratégií, korekcia cvičebnej stratégie, zaradenie manuálnej terapie). Súčasťou môže byť: mäkké techniky, masáž, bankovanie, trakčné a mobilizačné techniky, inštruktáž cvičenia.

30€

Kontrolná konzultácia + terapia 30 min.

Na kontrolnej konzultácií zhodnotíme výsledky predchádzajúcej intervencie a domáceho cvičenia. Podľa výsledkov následne vyhodnocujeme ďalší postup (zotrvanie vo vybranej cvičebnej stratégií, korekcia cvičebnej stratégie, zaradenie manuálnej terapie). Súčasťou môže byť: mäkké techniky, masáž, bankovanie, trakčné a mobilizačné techniky, inštruktáž cvičenia.

20€

Fyziomasáž 55 min.

Klasická masáž, športová masaž, myofasciálne techniky, terapeutická masáž, bankovanie.

(Výber podľa individuálnych potrieb)

30€

Fyziomasáž 45 min.

Klasická masáž, športová masaž, myofasciálne techniky, terapeutická masáž, bankovanie.

(Výber podľa individuálnych potrieb)

25€

Fyziomasáž 25 min.

Klasická masáž, športová masaž, myofasciálne techniky, terapeutická masáž, bankovanie.

(Výber podľa individuálnych potrieb)

15€

Kineziotejping 1 aplikácia.

Aplikácia na jednu časť tela 

(napr. koleno, rameno)

5€

Kineziotejping 2 aplikácie.

Aplikácia na 2 časti tela 

(napr. lakeť + rameno)

8€

Online konzultácia 30 min.

20€

Zavolajte a dohodnite si termín