McKenzie metóda

Mechanická diagnostika a terapia pohybového aparátu

McKenzie metóda, vytvorená novozélandským fyzioterapeutom Robinom McKenzie, je komplexný terapeutický prístup na liečbu bolesti a dysfunkcií chrbta a kĺbov. Táto metóda sa zakladá na štúdiu pohybu a jeho vplyve na symptómy pacienta. Jedným z hlavných cieľov je pomôcť pacientom prevziať zodpovednosť za svoje zdravie a naučiť ho, ako dokáže ovplyvniť svoje bolesti sám.

Princípy McKenzie metódy:

1.      Hodnotenie a klasifikácia: Terapeut dôkladne hodnotí symptómy pacienta a analyzuje určité opakované pohyby, ktoré môžu spôsobovať bolesť. Na základe toho sa pacienti klasifikujú do rôznych podskupín, čo umožňuje prispôsobenie terapie konkrétnym potrebám každého jednotlivca.

2.      Aktívne cvičenie: V rámci McKenzie metódy sa kladie dôraz na aktívne cvičenie, ktoré pacienti vykonávajú samostatne doma alebo v terapeutickom prostredí. Tieto cvičenia sú navrhnuté tak, aby sa pacienti naučili správne vykonanie techniky cvikov pre zmierenie bolesti.

3.      Manuálna terapia: v prípade potreby terapeut využije prvky manuálnej terapie, pre dosiahnutie pokroku pri redukcií symptómov.

4.      Udržanie funkčného stavu – naučíme vás aké cviky na hlboký stabilizačný systém by ste mali vykonávať, aby sme zlepšili držanie tela, svalovú silu pre zabránenie recidív. Súčasťou je aj edukácia o ergonómií.

McKenzie metóda nie je len o jednom cviku do záklonu, ako si mnohí často predstavujú, ale zahŕňa celý komplex vyšetrovacích metód pre stanovenie niektorej z McKenzie diagnóz (Derangement, dysfunkcia – arikulárna, kontraktilná, posturálny syndróm, podskupina iné). Každá z McKenzie diagnóz má charakteristické postupy pri liečbe, ktoré sú založené na evidence based medicine (medicíne založenej na vedeckých poznatkoch) a javia sa ako najúčinnejšie. McKenzie metóda je jednou z najviac vedecky preskúmaných metód s množstvom dôkazov o účinnosti liečby.

MDT sa zameriava na:

 • Aktívne zapojenie pacienta do liečby
 • Samostatné cvičenie pacienta doma
 • Zníženie bolesti a zlepšenie pohyblivosti
 • Rýchle a trvalé výsledky

MDT je vhodná pre:

 • Akútne aj chronické bolesti chrbta, krku a končatín
 • Bolesti kĺbov a svalov
 • Poruchy pohyblivosti
 • Stavy po operáciách a úrazoch

Prečo si vybrať MDT?

 • Je to vedecky podložená metóda s vysokou úspešnosťou.
 • Je bezpečná a efektívna.
 • Umožňuje pacientovi rýchlo sa vrátiť k svojim bežným aktivitám.
 • Vedie k trvalému zlepšeniu stavu.
Mckenzie Piestany Mgr. Filip Tomčík

Zavolajte a dohodnite si termín