Konzultácia s fyzioterapeutom

Odhalíme možnosti riešenia vašich problémov

adult, ambulance, background-4402808.jpg

Vstupná konzultácie ja zameraná na analýzu vašich aktuálnych ťažkostí, minulých úrazov/ochorení, analýzu a vyhodnotenie už absolvovanej liečby.

Po získaní vstupných údajov vytvoríme individuálny plán podľa potreby klienta.

Takisto je možné absolvovať priebežnú konzultáciu, pre zhodnotenie výsledkov nastaveného plánu po určitom čase

Zavolajte a dohodnite si termín